Przeciwdziałanie przemocy domowej (zapowiedź)

2024-04-09

„Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, którą w dniach 11-12 kwietnia organizuje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Debata naukowców jest zwieńczeniem polsko-norweskiego projektu, którego celem jest utworzenie modelu zapobiegania przemocy, jego testowanie w wybranych samorządach, a następnie praktyczne wdrożenie w skali ogólnokrajowej.

 

Celem międzynarodowej konferencji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej. W trakcie debaty naukowej zostaną zaprezentowane ważne badania nt. przemocy domowej, jak również model przeciwdziałania temu zjawisku. Ideą projektu są działania zapobiegawcze przemocy domowej, które w trakcie testów zostały wdrożone jako rozwiązania systemowe na poziomie lokalnym. Wnioski z badań i wypracowane rozwiązania mogą teraz zostać zaimplementowane na szerszą skalę.

 

Pierwszego dnia 11 kwietnia na konferencji w języku angielskim pt. „The Integrated System of Domestic Violence Prevention” głos zabiorą naukowcy z Polski i Norwegi, którzy zaprezentują systemy przeciwdziałania przemocy domowej w obydwu państwach. W poszczególnych panelach będzie można wysłuchać zarówno praktyków przeciwdziałania przemocy domowej, jak i przedstawicieli nauk społecznych i prawnych. Kolejnego dnia 12 kwietnia odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa na temat „Prawnych aspektów zapobiegania przemocy domowej”. Naukowcy zaprezentują wypracowany w trakcie projektu model zapobiegania przemocy domowej oraz współpracę z gminami w zakresie jego wdrażania.

 

Specjaliści wskazują, że najlepszym sposobem na rozwiązanie zjawiska przemocy domowej jest zapobieganie, a nie tylko reagowanie na skutki przemocy. Dlatego bardzo ważne jest, aby zwiększyć czujność nie tylko na etapie, kiedy rodziny znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie przemocy domowej, ale znacznie wcześniej. W tym kontekście należy organizować działania na poziomie lokalnym, które zapewnią kompleksową pomoc i wsparcie rodzinom zagrożonym przemocą domową. Rozwiązania systemowe wymagają zaangażowania wielu partnerów na szczeblu centralnym, lokalnym, a także organizacji trzeciego sektora i samych rodzin.

 

Projekt „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”  jest realizowany w ramachprogramu „Sprawiedliwość” finansowany  jest ze środków funduszy norweskich i środków krajowych. Realizację przedsięwzięcia badawczego prowadzi Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z norweskim Uniwersytetem w Stavanger.

 

 

AGENDA

 

qq online qq online qq online qq online