Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na rynku energetycznym

2019-04-29

W dniu 29 kwietnia 2019 roku odbył się warsztat naukowy: Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na rynku energetycznym, zorganizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. W warsztacie wzięli udział wybitni eksperci z zakresu rynku energetycznego oraz osoby zajmujące najważniejsze funkcje we własnych organizacjach. Wydarzenie składało się z trzech paneli, gdzie poruszana tematyka koncentrowała się wokół zagadnienia zapobiegania przyczynom przestępczości na rynku energetycznym. Podczas pierwszego Panelu Prof. Marco Maccioni, reprezentujący renomowany ośrodek Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, wygłosił swój wykład na temat „Smart Grid Cybersecurity”. Natomiast Panel drugi oraz trzeci polegał na indywidualnych wystąpieniach, które skupiały się na przedstawieniu aktualnych rezultatów prac projektowych oraz stworzeniu płaszczyzny wymiany poglądów, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli wnieść swój głos do dyskusji.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online