Przedstawiciele IPN na zjeździe Liderów Prawa

2023-06-19

Uprawnienia małoletnich w postępowaniu  karnym, znaczenie mediacji w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz obrót dobrami luksusowymi – to główne tematy  III zjazdu Pracowni Liderów Prawa Junior, które odbyło się 17 czerwca w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.  Gośćmi specjalnymi zjazdu byli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej.  

 

W trakcie czerwcowego zjazdu Pracowni Liderów Prawa młodzi z całej Polski mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez adwokat Katarzynę Wróbel-Koczułap, która mówiła o uprawnieniach osób niepełnoletnich w postępowaniu  karnym. W trakcie kolejnych zajęć mediator sądowy Marcin Szargiej mówił o rosnącym znaczeniu mediacji w polskim wymiarze sprawiedliwości, a doktor Marcin Rau tłumaczył prawne aspekty obrotu dobrami luksusowymi.

 

Wyjątkowo podczas III zjazdu młodzi mogli spotkać się aż z dwoma gośćmi specjalnymi – doktorem  Rafałem Leśkiewiczem, dyrektorem Biura Rzecznika Prasowego w Instytutu Pamięci Narodowej oraz  doktorem Dariuszem Gabrelem,   prokuratorem głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

Misją Pracowni Liderów Prawa jest kształcenie przyszłych państwowych elit. Młodzi adepci prawa oprócz możliwości uzyskania wysokiego poziomu wiedzy, uczą się jak odpowiednio reagować i podejmować decyzje, których celem jest dobro wspólne. Cykliczne zjazdy są okazją do spotkań oraz pogłębiania wiedzy  m. in. nt. prawa, polityki oraz gospodarki.

 

Program zaadresowany jest do pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu nauk prawnych, politologicznych, socjologicznych, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa oraz szeroko pojętej państwowości.

 

Wśród prowadzących znajdują się wykładowcy z najbardziej renomowanych polskich uczelni, jak również praktycy z obszaru służby publicznej, w tym ministrowie, wysocy urzędnicy państwowi odpowiadający za ważne obszary funkcjonowania państwa, w szczególności w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku, a udział w Pracowni Liderów Prawa jest nieodpłatny.

 

Więcej o programie na stronie: https://plpjunior.iws.gov.pl

qq online qq online qq online qq online