Przekrojowe opracowanie nt. mediacji

2022-12-02

,,Mediacja: od rozmowy do porozumienia”- to tytuł nowej monografii, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.  Publikacja pod redakcją dr Marcina Romanowskiego powstała we współpracy z przedstawicielami środowiska mediacyjnego, zarówno jego teoretykami, jak i praktykami.

 

Celem publikacji jest ukazanie wielowymiarowości mediacji, opisanie kierunków oraz perspektyw jej upowszechniania, a także wykorzystania. Jak zauważa autor przedmowy, siła mediacji tkwi w komunikacji, czyli możliwości swobodnego wyrażenia swoich potrzeb, oczekiwań, emocji. Mediacja sprzyja nie tylko w powyższych aspektach, ale daje poczucie rzeczywistego wpływu oraz odpowiedzialności za samodzielne rozwiązanie sporu. Z tych właśnie powodów coraz więcej osób się na nią decyduje. Jeśli strony zaczynają ze sobą rozmawiać, to pierwszy krok do sukcesu, który nie tylko jest możliwy, ale często pozwala zaspokoić wzajemne interesy. O skuteczności i znaczeniu mediacji w Polsce świadczą nie tylko dane krajowe, ale także zagraniczne rankingi, takie jak chociażby 5. miejsce Polski pośród państw Unii Europejskiej w przygotowywanym przez Komisję Europejską dokumencie „Justice Scoreboard 2022”, przedstawiającym m. in. wyniki analiz, których celem jest ocena działań krajów członkowskich w zakresie promowania wiedzy o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów i stosowania przez nie zachęt do ich wykorzystywania.

 

Te dobre rezultaty są wynikami pracy sędziów koordynatorów ds. mediacji
podejmujących liczne inicjatywy w poszczególnych okręgach sądowych, działań Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze
Sprawiedliwości, jak również kroków podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aktualnie najpoważniejszym zadaniem ministerstwa jest finalizacja projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” – podkreśla dr Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

W  dopiero co oddanej w Państwa ręce, przekrojowej publikacji znalazły się artykuły dotykające obszarów, w których mediacja znajduje coraz większą przestrzeń do rozwoju. Autorzy omówili zagadnienia dotyczące zastosowania mediacji w sprawach kredytów walutowych,  kwestiach gospodarczych w transporcie morskim, a także w konfliktach  rówieśniczych, wśród członków zespołów wielokulturowych oraz w sporach rodzinnych i gospodarczych z elementem transgranicznym.

 

Przedstawiona  została problematyka z zakresu mediacji karnej oraz sprawiedliwości naprawczej. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom technologicznym, praca zawiera także chociażby analizę możliwości wykorzystania mediacji w obszarach związanych  z cyfryzacją i digitalizacją wymiaru sprawiedliwości, zastosowania teorii gier na potrzeby rozwiązywania konfliktów w gospodarce nowych technologii oraz wykorzystania mediacji online jako efektywnego sposobu na rozwiązywanie sporów konsumenckich.

 

Publikację można już przeglądać w ramach wolnego dostępu na stronie internetowej Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.  https://wydawnictwo.iws.gov.pl/produkt/mediacja-od-rozmowy-do-porozumienia/

qq online qq online qq online qq online