RODO w czeskim orzecznictwie

2022-11-08

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i ekspert w zakresie prawa do prywatności Dr. Tomas Rychlý  poprowadzi wykład na temat RODO w czeskim orzecznictwie  pt. „GDPR and the Case Law of the Czech Supreme Administrative Court”. Wykład nie będzie transmitowany online, aby umożliwić odsłuchanie wykładu szerszej publiczności  nagranie zostanie udostępnione.

 

Wykład jest prowadzony w ramach Sieci Profesorów Europy Środkowej, która  rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2022 roku. Akademia Środkowoeuropejska, przy aktywnym udziale siedmiu krajów (Czechy, Chorwacja, Polska, Węgry, Serbia, Słowacja, Słowenia) i 36 głównych badaczy, organizuje kompleksowe międzynarodowe działania naukowe w czterech grupach badawczych. Głównymi zagadnieniami ramowymi są: „Prawo do odpowiedzialności rodzicielskiej”, „Prawo do prywatności”, „Konstytucyjna ochrona symboli narodowych” oraz „Ochrona przyszłych pokoleń i środowiska”. Rezultaty współpracy będą udostępniane przez każdy zespół badawczy na różnych platformach profesjonalnych, w tym na konferencjach i w formie publikacji artykułów naukowych i książek podsumowujących wyniki badań.   Celem podjętych badań oprócz poprawy jakości rodzimego ustawodawstwa jest wspieranie szeroko uznanej sieć zawodową obejmującą kraje Europy Środkowej.

 

Akademia Środkowoeuropejska (CEA), której celem jest wspieranie prawa porównawczego w Europie Środkowej rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2022 roku. Akademii zarządza dużymi projektami badawczymi i szkoleniowymi w krajach Europy Środkowej, skierowanymi zarówno do profesjonalistów prawa, jak i młodych ludzi zainteresowanych tą dziedziną. Aby osiągnąć swoje cele, CEA prowadzi Środkowoeuropejską Sieć Profesorów, organizuje międzynarodowe konferencje naukowe i webinaria, zapewnia możliwość publikacji naukowych, a także tworzy i zarządza internetowymi interfejsami zawodowymi.

 

 

 

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

 

qq online qq online qq online qq online