Rozpoczęły się kolejne edycje Pracowni Liderów Prawa

2018-11-17

W dniu 16 listopada 2018 roku miała miejsce jednoczesna inauguracja aż trzech programów Pracowni Liderów Prawa: IV edycji Programu Głównego, II edycji Programu Student Junior i I edycji Programu Student Senior. W ramach zajęć dostosowanych do każdej z grup uczestnicy wezmą udział w zajęciach obejmujących swoją tematyką aksjologię polskiego porządku prawnego, umiejętności wystąpień publicznych i komunikacji, a także warsztaty legislacyjne czy warsztaty z zakresu oceny skutków regulacji.

 

Podczas uroczystego rozpoczęcia dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski nawiązywał do idei powstania Programu oraz wskazał na niesłabnące zainteresowanie nim wśród studentów oraz absolwentów prawa. Dowodem na to była chociażby skala inauguracji, w której wzięło udział ponad 120 uczestników z trzech Programów, co stanowiło największe tego typu wydarzenie w dwuletniej historii Pracowni. Inauguracyjną prelekcję wygłosił ceniony konsultant specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym – Jan Kowalczyk.

 

Pracownia Liderów Prawa jest projektem edukacyjnym organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry. Celem Programu jest rozwój kompetencji oraz wiedzy uczestników w zakresie prawa oraz gospodarki. Stanowi on odpowiedź na potrzeby zarówno studentów, jak i absolwentów, którzy pragną aktywnie włączyć się w proces tworzenia, a także stosowania prawa przy jednoczesnym promowaniu etosu zawodowego prawnika w służbie dobru wspólnemu.

 

Każda edycja Pracowni składa się z trzech komponentów. Pierwszym z nich jest cykl siedmiu weekendowych zjazdów szkoleniowych. Bogaty program zajęć tworzą wykłady, seminaria i warsztaty dotyczące między innymi praktycznych aspektów legislacji, aksjologii polskiego porządku konstytucyjnego, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre, retoryki, prawnego wsparcia rodziny, zarządzania zespołem, negocjacji i mediacji, czy też problemów współczesnej administracji publicznej. Drugim elementem Pracowni jest Projekt Społeczny polegający na przygotowaniu i realizacji działania na rzecz lokalnej społeczności oraz wybranej grupy osób potrzebujących. Podsumowaniem każdej edycji jest natomiast kilkudniowa Szkoła Letnia realizowana w formie wyjazdowego seminarium, obejmującego wykłady i warsztaty z zakresu wyżej powoływanej tematyki. Etap ten pozwala nie tylko na utrwalenie dotychczas zdobytej wiedzy oraz wyciągnięcie cennych wniosków z zajęć soft skills, ale służy również integracji grupy, która chętnie korzysta z potencjału tkwiącego w wymianie zdobytych doświadczeń z innymi uczestnikami.

qq online qq online qq online qq online