16 lutego 2022 r.

 

 

Komisja konkursowa podjęła uchwałę o wyborze Pani dr Agnieszki Wedeł-Domaradzkiej a w celu zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Sekcji Praw Podstawowych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

qq online qq online qq online qq online