29 stycznia 2021 r.

 

Komisja konkursowa podjęła uchwałę o wyborze dr hab. Marka Bieleckiego, dr. hab. Błażeja Kmieciaka, dr hab. Bartosza Majchrzaka i dr Agnieszki Wedeł-Domaradzkiej w celu zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Sekcji Praw Podstawowych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

qq online qq online qq online qq online