dnia 15.10.2019

 

Niniejszym informujemy, że po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta w Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego, Komisja Konkursowa postanowiła zamknąć konkurs bez wyłonienia żadnego z kandydatów.

qq online qq online qq online qq online