30.08.2022 r.

 

Komisja konkursowa podjęła uchwałę o wyborze Pani dr hab. Joanny Taczkowskiej-Olszewskiej w celu zatrudnienia na stanowisku profesora w Sekcji Praw i Procesu Cywilnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

qq online qq online qq online qq online