Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji Akademii Komunikacji Społecznej

2022-08-30

Trwa rekrutacja do Akademii Komunikacji Społecznej – programu edukacyjnego IWS. W ramach projektu kilkunastu młodych ludzi, którzy w swojej pracy zawodowej i społecznej dotykają szerokiego zagadnienia komunikacji społecznej, będzie szlifowało swoje umiejętności m. in. z zakresu redagowania tekstów, wystąpień publicznych czy też technik argumentacji. Wśród prowadzących zajęcia znajdą się znani i cenieni dziennikarze, trenerzy wystąpień publicznych, publicyści, nauczyciele akademiccy, rzecznicy prasowi czy specjaliści od public relations.

 

Akademia ukierunkowana jest na rozwój kompetencji jej uczestników w obszarze komunikacji społecznej. Ich nabycie umożliwi absolwentom programu przekazywanie społeczeństwu istotnych z punktu widzenia państwa informacji w czytelny, przejrzysty i zrozumiały sposób.

 

Celem programu jest podniesienie kompetencji jego uczestników którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli aktywnie włączyć się w proces komunikowania zmian prawnych, społecznych i ekonomicznych. Zdobędą oni podstawowe kompetencje analityczne oraz udoskonalą swoje umiejętności w zakresie redagowania tekstów, konstruowania wypowiedzi oraz zasad skutecznego przetwarzania i przekazywania treści w wirtualnej rzeczywistości.

 

Długofalowym celem jest zatem wzrost kompetencji osób objętych programem, dając im niezbędne narzędzia do pracy w mediach, działach prasowych instytucji oraz komórkach zajmujących się promocją i komunikacją z interesariuszami. Podniesienie kompetencji absolwentów programu będzie nie tylko wzmocnieniem ich pozycji w przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy, ale również zapewni podmiotom przekazującym doniosłe dla społeczeństwa informacje dostępność młodych specjalistów, zdolnych do profesjonalnej komunikacji treści.

 

Pomiędzy trzema stacjonarnymi zjazdami, które odbędą się nadchodzącej jesieni i zimy w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, każdy z uczestników będzie objęty indywidualnym programem tutoringowym, w ramach którego będzie korzystał z konsultacji doświadczonego eksperta, pod okiem którego zredaguje pracę końcową.

 

Uczestnictwo w projekcie jest w całości bezpłatne. Program adresowany jest do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

 

Formularz rekrutacyjny oraz szczegóły programu znajdują się na stronie www.komunikacja.iws.gov.pl

 

Regulamin rekrutacji

qq online qq online qq online qq online