if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.2.7"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ignore_server_config":true,"ui_atversion":300}; } if (window.addthis_layers === undefined) { window.addthis_layers = {}; } if (window.addthis_layers_tools === undefined) { window.addthis_layers_tools = [{"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}]; } else { window.addthis_layers_tools.push({"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}); } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.2.7","plugin_mode":"WordPress","anonymous_profile_id":"wp-58227ccdd78cae79b344b681bc095170","page_info":{"template":"posts","post_type":""},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }());

Seminarium „Hipoteka w świetle orzecznictwa sądowego. Analiza de lege ferenda”

2015-10-28

W dniu 28 października 2015 r. odbyło się zorganizowane przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości seminarium, którego przedmiotem była prezentacja wyników przeprowadzonego w IWS przez dr. Tomasza Czecha badania praktyki orzeczniczej sądów powszechnych, dotyczącej instytucji hipoteki. W seminarium wzięli udział przedstawiciele nauki prawa, Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz środowiska sędziowskiego. Moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Bartłomiej Swaczyna.

 

W pierwszej części seminarium, dr Tomasz Czech wygłosił referat, w którym wyróżnił najistotniejsze problemy odnotowane w przeprowadzonym badaniu aktowym. Wskazał m.in. na pojawiające się w praktyce orzeczniczej błędy związane z nieuwzględnianiem ograniczenia odpowiedzialności dłużnika hipotecznego w zakresie kosztów sądowych. Zwrócił uwagę na problemy, związane z załączaniem pełnomocnictw w przypadku wpisu hipoteki bankowej i konieczność interwencji ustawodawcy w tym zakresie. Wskazał również na chwiejność orzecznictwa sądowego w zakresie konsekwencji utraty bytu prawnego przez dłużnika osobistego. Jako niespójne z unormowaniem dotyczącym odpowiedzialności małżonków za zobowiązania zawartym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ocenił regulacje określające wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości wspólnej małżonków. Jeden z najistotniejszych problemów podniesionych w referacie dr. T. Czecha był związany z konsekwencjami unormowania zawartego w art. 7541 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który prowadzi do upadku hipoteki w postępowaniu zabezpieczającym.

 

Prezentacja wyników badania oraz wniosków de lege ferenda wywołały ożywioną dyskusję, która dotyczyła przede wszystkim ostatniego z wymienionych wyżej problemów. W dyskusji poza prelegentami i moderatorem udział wzięli m.in. SSN w stanie spoczynku Helena Ciepła i Zbigniew Strus, prof. dr hab. Beata Janiszewska, dyrektor IWS, prof. dr hab. Roman Trzaskowski, dr Łukasz Przyborowski.

 

Termin: 2015-10-28

Miejsce: Warszawa