Seminarium naukowe pt. „Ekspresja religijna versus wolność słowa”

2022-03-02

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium naukowym pt. „Ekspresja religijna versus wolność słowa” organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Wydarzenie odbędzie się dnia 2 marca 2022 r. w godz. 10-14. W seminarium naukowym udział wezmą wybitni naukowcy i praktycy, specjalizujący się w kwestiach dotyczących wolności słowa, sumienia, a także wolności religijnej. Przedmiotem zainteresowania wydarzenia jest podjęcie dyskusji na temat rozwiązań prawnych w zakresie dotyczącym granic ekspresji religijnej oraz wolności słowa, w tym uwzględniając zagadnienia odnoszące się do ochrony prawnej w związku z korzystaniem z wolności wypowiedzi oraz ochrony uczuć religijnych w przestrzeni publicznej.

 

Celem podjętej inicjatywy naukowej jest doprowadzenie do pogłębionej analizy granic wolności słowa i ekspresji religijnej.

 

AGENDA

 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia transmisji wydarzenia na Facebooku IWS:

 

https://www.facebook.com/IWSGOVPL/

 

qq online qq online qq online qq online