if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.2.7"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ignore_server_config":true,"ui_atversion":300}; } if (window.addthis_layers === undefined) { window.addthis_layers = {}; } if (window.addthis_layers_tools === undefined) { window.addthis_layers_tools = [{"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}]; } else { window.addthis_layers_tools.push({"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}); } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.2.7","plugin_mode":"WordPress","anonymous_profile_id":"wp-58227ccdd78cae79b344b681bc095170","page_info":{"template":"posts","post_type":""},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }());

Seminarium poświęcone problematyce wykonywania nadzorów kuratorskich w sprawach opiekuńczych i współpracy służb społecznych w tym zakresie

2016-01-12

Seminarium poświęcone problematyce wykonywania nadzorów kuratorskich w sprawach opiekuńczych i współpracy służb społecznych w tym zakresie.

 

Termin: 2016-12-01

 

Miejsce: Warszawa

 

Program seminarium:

10.30 – 12.00 Wystąpienia referentów:

Kurator specjalista ds. rodzinnych Alina Prusinowska-Marek – „Skuteczność i celowość prowadzenia długoletnich (trwających od co najmniej 3 lat) nadzorów wykonywanych przez kuratorską służbę sądową w sprawach małoletnich – raport z badań aktowych”;

Dr Magdalena Arczewska – „Współpraca służb społecznych na rzecz dobra dziecka w perspektywie kuratorów rodzinnych”.

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.00 Dyskusja.

 

Pełna wersja raportu z badania Pani A. Prusinowskiej-Marek znajduje się na stronie internetowej Instytutu pod adresem:

 Prusinowska-Marek A._Skuteczność i celowość długotrwałych nadzorów kuratorskich