Seminarium „Praktyka sądowa w zakresie realizacji zasady tymczasowości pieczy zastępczej”

2019-03-21

W dniu 20 marca 2019 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się seminarium naukowe poświęcone prezentacji wyników badań przeprowadzonych w Sekcji Prawa Rodzinnego przez Panią Alinę Prusinowską-Marek, dotyczących praktyki sądowej w zakresie realizacji zasady tymczasowości pieczy zastępczej. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele nauki, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sędziowie, kuratorzy zawodowi i pracownicy pomocy społecznej. W dyskusji omówiono propozycję zmian legislacyjnych, dotyczących między innymi postępowania wykonawczego w sprawach opiekuńczych oraz rekomendacje dla praktyki sądowej.

 

qq online qq online qq online qq online