Spotkanie uczestników Pracowni Liderów Prawa z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

2019-09-06

6 września 2019 r. uczestnicy Pracowni Liderów Prawa spotkali się w Pałacu Prezydenckim z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. W wydarzeniu wzięli również udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski oraz dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr Marcin Wielec.

– W 2017 roku zauważyłem, że jest wielu ambitnych młodych ludzi, dla których edukacja na uniwersytetach to za mało, którzy oczekują czegoś więcej, pragną poszerzać swoje umiejętności i kompetencje, także poza obszar ściśle związany z prawem. Właśnie do takich osób skierowaliśmy nasz program. – powiedział podczas spotkania z Prezydentem RP wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

Podczas spotkania uczestnicy Programu mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z Prezydentem poświęconej służbie publicznej, obowiązkom głowy państwa, a także roli studiów wyższych w kształceniu kandydatów pragnących w przyszłości wykonywać zawody prawnicze.

Zdjęcia zostały pobrane ze strony Kancelarii Prezydenta RP (https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1524,spotkanie-prezydenta-z-mlodymi-prawnikami.html)

Autorem zdjęć jest Pan Krzysztof Sitkowski.

 

qq online qq online qq online qq online