if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.2.7"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ignore_server_config":true,"ui_atversion":300}; } if (window.addthis_layers === undefined) { window.addthis_layers = {}; } if (window.addthis_layers_tools === undefined) { window.addthis_layers_tools = [{"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}]; } else { window.addthis_layers_tools.push({"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}); } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.2.7","plugin_mode":"WordPress","anonymous_profile_id":"wp-58227ccdd78cae79b344b681bc095170","page_info":{"template":"posts","post_type":""},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }());

Spotkanie z I Zastępcą Prokuratora Generalnego Prokuratorem Krajowym Bogdanem Święczkowskim

2018-05-12

W  sobotę 12 maja 2018 roku I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski w ramach cyklu spotkań z ciekawym człowiekiem, odbywających się  podczas weekendowych zjazdów, wziął udział w Pracowni Liderów Prawa – programie edukacyjnym organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

 

W ramach Pracowni liderzy życia publicznego, wolnych zawodów prawniczych, gospodarki, czy też organizacji społecznych przekazują proaktywnym, wrażliwym społecznie osobom swoją wiedzę oraz doświadczenie, tak aby wzmocnić ich kompetencje i przygotować na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata, w którym mechanizmy prawne odgrywają istotną rolę. Pracownia Liderów Prawa składa się z trzech komplementarnych działań. Pierwszy z nich jest cykl weekendowych zjazdów szkoleniowych, podczas których uczestnicy biorą udział w licznych warsztatach, seminariach i szkoleniach obejmujących swoim zakresem aksjologiczne podstawy funkcjonowania prawa, zarządzenie projektami czy rozwój kompetencji miękkich. Kolejnym etapem jest Projekt Społeczny, który polega na przygotowaniu i realizacji zadań na rzecz lokalnych społeczności oraz grupy wymagającej wsparcia. Ostatnim elementem programu jest podsumowująca program Szkoła Letnia.

 

W ramach programu odbywa się cykl spotkań z ciekawym człowiek. Podczas ostatniego zjazdu Pracowni, z uczestnikami spotkał się I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski opowiadał uczestnikom Pracowni o pracy prokuratury, swoich prokuratorskich doświadczeniach, a także w odpowiedzi na liczne pytania uczestników podjął temat cyberbezpieczeństwa, przestępstw VAT-owskich oraz problematyki postępowania dowodowego w postępowaniu karnym.