Spotkanie z I Zastępcą Prokuratora Generalnego Prokuratorem Krajowym Bogdanem Święczkowskim

2018-05-12

W  sobotę 12 maja 2018 roku I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski w ramach cyklu spotkań z ciekawym człowiekiem, odbywających się  podczas weekendowych zjazdów, wziął udział w Pracowni Liderów Prawa – programie edukacyjnym organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

 

W ramach Pracowni liderzy życia publicznego, wolnych zawodów prawniczych, gospodarki, czy też organizacji społecznych przekazują proaktywnym, wrażliwym społecznie osobom swoją wiedzę oraz doświadczenie, tak aby wzmocnić ich kompetencje i przygotować na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata, w którym mechanizmy prawne odgrywają istotną rolę. Pracownia Liderów Prawa składa się z trzech komplementarnych działań. Pierwszy z nich jest cykl weekendowych zjazdów szkoleniowych, podczas których uczestnicy biorą udział w licznych warsztatach, seminariach i szkoleniach obejmujących swoim zakresem aksjologiczne podstawy funkcjonowania prawa, zarządzenie projektami czy rozwój kompetencji miękkich. Kolejnym etapem jest Projekt Społeczny, który polega na przygotowaniu i realizacji zadań na rzecz lokalnych społeczności oraz grupy wymagającej wsparcia. Ostatnim elementem programu jest podsumowująca program Szkoła Letnia.

 

W ramach programu odbywa się cykl spotkań z ciekawym człowiek. Podczas ostatniego zjazdu Pracowni, z uczestnikami spotkał się I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski opowiadał uczestnikom Pracowni o pracy prokuratury, swoich prokuratorskich doświadczeniach, a także w odpowiedzi na liczne pytania uczestników podjął temat cyberbezpieczeństwa, przestępstw VAT-owskich oraz problematyki postępowania dowodowego w postępowaniu karnym.

 

qq online qq online qq online qq online