if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.2.7"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ignore_server_config":true,"ui_atversion":300}; } if (window.addthis_layers === undefined) { window.addthis_layers = {}; } if (window.addthis_layers_tools === undefined) { window.addthis_layers_tools = [{"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}]; } else { window.addthis_layers_tools.push({"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}); } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.2.7","plugin_mode":"WordPress","anonymous_profile_id":"wp-58227ccdd78cae79b344b681bc095170","page_info":{"template":"posts","post_type":""},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }());

Spotkanie z Mikołajem Pawlakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka

2019-01-12

W sobotę 12 stycznia 2019 roku podczas III zjazdu Programu Student Pracowni Liderów Prawa gościliśmy Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka. Pan Rzecznik to adwokat praw obojga, prawa świeckiego i kanonicznego. W praktyce adwokackiej skupiony przede wszystkim na prawie rodzinnym oraz prawie cywilnym i gospodarczym. Wybrany  przez Sejm RP na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka w dniu 23 listopada 2018 r. na kadencję 2018-2023.

 

Poprzednio Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym to nadzorował w imieniu Ministra Sprawiedliwości sądy rodzinne, zakłady poprawcze oraz schroniska dla nieletnich. Uczestniczył w projektowaniu, a także wprowadzaniu w życie reform dotyczących prawa rodzinnego i Funduszu Sprawiedliwości, którego działalność nakierowana jest przede wszystkim na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami oraz przeciwdziałanie przestępczości.

 

Podczas spotkania z uczestnikami Pracowni Pan Rzecznik Mikołaj Pawlak mówił między innymi o prawnej ochronie rodziny oraz planowanych przez niego działaniach.