Spotkanie z min. Łukaszem Piebiakiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

2018-11-17

W sobotę 17 listopada 2018 roku podczas I zjazdu kolejnych edycji Pracowni Liderów Prawa gościliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Łukasza Piebiaka. Min. Łukasz Piebiak jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2009-2010 pracował w zespole ekspertów ds. reformy wymiaru sprawiedliwości powołanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2011 r. stały współpracownik Banku Światowego przy przygotowywaniu raportów Doing Business w kategoriach Enforcing Contracts oraz Resolving Insolvency.

Podczas spotkania z uczestnikami Pracowni min. Łukasz Piebiak mówił o pracach związanych z reformami w zakresie prawa cywilnego, a także przybliżył inne aktualne kwestie związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

qq online qq online qq online qq online