Spotkanie z Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigą Emilewicz

2018-04-15

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, w ramach cyklu spotkań z ciekawym człowiekiem, organizowanych w ramach programu edukacyjnego Pracownia Liderów Prawa spotkała się z uczestnikami programu przybliżając zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorczości, a także wpływem nowoczesnych technologii na funkcjonowanie państwa.

 

            Pierwszym etapem Pracowni Liderów Prawa jest cykl siedmiu weekendowych zjazdów szkoleniowych. Podczas każdego zjazdu uczestnicy biorą udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez doświadczonych ekspertów, poszerzając swoją wiedzę z zakresu praktycznych aspektów funkcjonowania prawa, rozwijają swoje kompetencje w obszarze wystąpień publicznych, komunikacji czy autoprezentacji. Ważną częścią zjazdów szkoleniowych są odbywające się w ramach cyklu spotkań z ciekawym człowiekiem.

 

Podczas spotkania odbywającego się w ramach cyklu spotkań z ciekawym człowiekiem z Minister Jadwigą Emilewicz nie zabrakło także odwołania do coraz bardziej popularnych start-up’ów, czyli nowym formom prowadzenia przedsiębiorstwa i poszukiwania modeli biznesowych dla osiągania zysków. Minister przybliżyła uczestnikom także zagadnienia związane z rolą państwa we wspieraniu innowacyjności.

qq online qq online qq online qq online