Spotkanie z redaktorem Janem Pospieszalskim

2018-09-04

Podczas będącej podsumowaniem organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości programu edukacyjnego Pracownia Liderów Prawa odbywają się warsztaty, seminaria i wykłady obejmujące swoim zakresem tematykę poruszaną podczas pozostałych etapów Pracowni. Ważnym elementem jest także cykl spotkań z ciekawym człowiekiem. W dniu 4 września 2018 r. w ramach wspomnianego cyklu uczestnicy Szkoły Letniej Pracowni Liderów Prawa wzięli udział w spotkaniu z redaktorem Janem Pospieszalskim.

 

           

Szkoła Letnia jest podsumowaniem organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości programu edukacyjnego Pracownia Liderów Prawa. Celem Programu jest rozwój kompetencji i wiedzy uczestników w zakresie prawa oraz gospodarki. Podczas programu uczestnicy biorą udział w szkoleniach, seminariach i warsztatach rozwijając swoje kompetencję i poszerzając wiedzę w zakresie aksjologii polskiego porządku prawnego, umiejętności miękkich oraz zarządzania organizacją. Istotną częścią programu jest cykl spotkań z ciekawym człowiekiem. Podczas trwającej Szkoły Letniej z uczestnikami spotkał się redaktor Jan Pospieszalski, podejmując tematykę związaną z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz roli mediów w państwie prawa.

 

Redaktor Jan Pospieszalski – muzyk, aranżer, kompozytor i gospodarz programu “Warto rozmawiać” nawiązał w swoim wystąpieniu do obchodzonego w bieżącym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas spotkania bardzo mocno zaakcentowane zostały sylwetki osób, które swoją cichą i skrupulatną pracą przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Gość specjalny odwołując się do ich przykładu wskazał cechy, którymi powinien odznaczać się lider prawa, przed którym stoi wiele wyzwań. Nie zabrakło także odwołania do roli i pozycji mediów, jaką odgrywają w państwie prawa.

 

qq online qq online qq online qq online