Stypendium podyplmowe Akademii Środkowoeuropejskiej – Master in Internationaland Comparative Children’s Rights

2023-07-24

Program LL.M. International and Comparative Children’s Rights ma na celu zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej wiedzy na temat praw dziecka oraz podejścia, które umożliwi uczestniczącym prawnikom wykonywanie ich teoretycznej lub praktycznej pracy z głębokim i rzeczywistym zrozumieniem praw dziecka, niezależnie od ich doświadczenia zawodowego. Program szkoleniowy obejmuje podstawy rozwoju społecznego i osobowościowego, a także umiejętności komunikacyjne przyjazne dzieciom, które mogą pomóc w opracowaniu prawdziwie wrażliwego na dzieci podejścia opartego na prawach dziecka.

 

Ponadto program zapewnia szczegółową i dogłębną wiedzę na temat uniwersalnych i regionalnych międzynarodowych podstaw prawnych dotyczących praw dziecka oraz przedstawia pełne tło regulacyjne dla dzieci, zarówno z zakresu prawa publicznego, jak i prywatnego, z perspektywy prawa porównawczego Europy Środkowej (szczegółowe informacje na temat programu w załączonym plakacie).

 

Stypendium ICCR LL.M Akademii Środkowoeuropejskiej (Uniwersytet w Miszkolcu) w wysokości 600.000 florintów (HUF) jest przeznaczone dla ograniczonej liczby kandydatów, którzy zobowiążą się do obecności w Budapeszcie podczas całego 3-4-dniowego programu edukacyjnego na miejscu w semestrze oraz podczas egzaminów końcowych.

 

Z kwoty 600.000 florintów (HUF), 250.000 florintów (HUF) stanowi czesne, które zostanie przekazane bezpośrednio na Uniwersytet w Miszkolcu po pomyślnym złożeniu wniosku i rejestracji.

 

Pozostała część stypendium w wysokości 350.000 florintów (HUF) jest przeznaczona na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania. Z tego 200.000 HUF zostanie przelane na konto bankowe wnioskodawcy z góry (najpóźniej do 31 października 2023 r.), a 150.000 florintów (HUF) zostanie przelane nie później niż 15 dni po pomyślnym ukończeniu 3-4-dniowego programu edukacyjnego na miejscu w Budapeszcie.

 

Stypendium ICCR LL.M. obejmuje również bezpłatne materiały edukacyjne.

 

Kryteria kwalifikacji:

Wymagania obowiązkowe:

– Tytuł magistra prawa

– Życiorys

– List motywacyjny zawierający doświadczenie zawodowe i plany w zakresie praw dziecka

– Dowód znajomości języka angielskiego (najlepiej B2)

 

Posiadanie stopnia doktora, udział w trwającym programie doktoranckim, praktyczne doświadczenie w dziedzinie praw dziecka, doskonała znajomość języka angielskiego lub znajomość dodatkowych języków lub przynależność do Europy Środkowej będzie uważana za zaletę.

 

W przypadku chęci ubiegania się o stypendium ICCR prosimy o przesłanie aplikacji do 6 września 2023 r. do koordynatora stypendium, pani Zsófii Prém, na następujący adres e-mail: kata.zsofia.prem@centraleuropeanacademy.hu

 

AGENDA

 

qq online qq online qq online qq online