var cli_flush_cache=2;

Summer School – Christians and their religious freedom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

2019-07-30

W dniach 15-19 lipca 2019 r. odbyło się seminarium pt. „Summer School – Christians and their religious freedom” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Projektu pt. „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Na seminarium składały się wykłady oraz warsztaty przeprowadzane w Języku angielskim koncentrujące się na tematyce związanej z wolnością religii, dyskryminacją, prześladowaniami, uprzedzeniami oraz mową nienawiści na tle religijnym.

W ramach wykładów otwartych odbywały się prelekcje zaproszonych ekspertów. Pierwszym z nich był doc. Saša Horvat. Przedstawił on kwestie dotyczące wolności wyznawania religii, przejawów jej ograniczania, uprzedzeń oraz sposobów przeciwdziałania i zwalczania uprzedzeń na tle religijnym. Dr Maria Moulin-Stożek skupiła się na problematyce wolności religijnej w kontekście praw człowieka. Natomiast dr Daniel Moulin-Stożek zaprezentował kolejno psychologiczne i socjologiczne podejście do problematyki uprzedzeń, w tym przede wszystkim ze względu na religię. Następnie ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz przybliżył uczestnikom seminarium problematykę mowy nienawiści.

Z kolei, część warsztatowa seminarium polegała na wymianie poglądów oraz aktywnym uczestnictwie w dyskusji. W ich trakcie uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje refleksje dotyczące wolności religijnej, dyskryminacji oraz prześladowania na tle religijnym. Tematyka seminarium była bardzo zróżnicowana i wielowątkowa. Wśród wygłoszonych tez znalazły się takie, które ujmowały dany problem od strony filozoficznej, ontologicznej, antropologicznej, historycznej, kulturowo-społecznej czy też skupiały się na kwestiach prawnych, a przede wszystkim na problematyce przeciwdziałania przyczynom dyskryminacji i pomocy prześladowanym.