Summer School – Christians and their religious freedom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

2019-07-30

W dniach od 15 do 20 lipca 2019 r. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu szkołę letnią na temat wolności religijnej oraz prześladowań na tle religijnym.

 

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Projektu pt. „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Celem szkoły letniej było uformowanie podstaw wiedzy niezbędnej do akademickiego zaangażowania w obronę wolności religijnej i ochronę mniejszości religijnych przed prześladowaniami. Słuchacze zapoznali się również z socjologicznymi i psychologicznymi teoriami przydatnymi w analizie uprzedzeń religijnych ze szczególnym naciskiem na uprzedzenia względem chrześcijan. Część warsztatowa seminarium polegała na wymianie poglądów oraz aktywnym uczestnictwie w dyskusji. W ich trakcie uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje refleksje dotyczące wolności religijnej, dyskryminacji oraz prześladowania na tle religijnym. Tematyka seminarium była bardzo zróżnicowana i wielowątkowa. Wśród wygłoszonych tez znalazły się takie, które ujmowały dany problem od strony filozoficznej, ontologicznej, antropologicznej, historycznej, kulturowo-społecznej czy też skupiały się na kwestiach prawnych, a przede wszystkim na problematyce przeciwdziałania przyczynom dyskryminacji i pomocy prześladowanym.

qq online qq online qq online qq online