“Summer School – Christians and their religious freedom”

2019-07-19

W dniu 15 lipca 2019 roku miała miejsce inauguracja seminarium pt. „Summer School – Christians and their religious freedom” odbywającego się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Projektu pt. „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Myślą przewodnią seminarium było zwiększenie wrażliwości na obecność prześladowania, wszelkich przejawów dyskryminacji oraz uprzedzeń wobec osób wierzących i wskazanie sposobów przeciwdziałania przestępczości w tym zakresie. W wydarzeniu wzięli udział wybitni polscy oraz zagraniczni eksperci z zakresu ochrony praw człowieka, w tym wolności religii, a także specjalizujący się w kwestiach dotyczących dyskryminacji oraz prześladowania na tle religijnym. Seminarium odbywało się w formie wykładów oraz warsztatów. Wykłady polegały na indywidualnych wystąpieniach ekspertów, których zadaniem było przybliżenie uczestnikom problematyki dyskryminacji oraz prześladowania religijnego. Natomiast warsztaty stały się miejscem wymiany poglądów, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli wnieść swój głos do dyskusji dotyczącej wolności wyznawania religii. Wykłady oraz warsztaty skierowane były do studentów, doktorantów, młodych naukowców, a także wszystkich osób zainteresowanych kwestiami wolności religijnej, dyskryminacji oraz prześladowań na tle religijnym.

 

qq online qq online qq online qq online