Szkoła Letnia Pracowni Liderów Prawa – program edukacyjny Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

2022-07-07

W minionym tygodniu (28.06 – 1.07.2022 r.) w Hotelu Ibis Style w Warszawie dobyła się Szkoła Letnia Pracowni Liderów Prawa – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Czterodniowy zjazd był okazją do wykazania się przez uczestników zdobytą wiedzą podczas jednodniowych zjazdów oraz rozwijania umiejętności praktycznych z zakresu autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. W towarzystwie p. dr Agaty Czarneckiej żywo dyskutowali na temat, czy sprawiedliwość jest prawu koniecznie potrzebna oraz dzięki inspiracji dr. Konrada Burdziaka zastanawiali się, czy algorytm komputerowy powinien decydować o przyszłości skazanego?

 

Podczas kolejnych zajęć młodzi adepci prawa koncertowali swoją uwagę na materialnych oraz formalnych aspektach skargi konstytucyjnej. Dzięki przygotowanym scenariuszom  rozpraw przez p. dr. Marcina Rau wcielali się w role m. in. składu orzekającego, oskarżyciela publicznego, obrońców, oskarżycieli posiłkowych, pokrzywdzonych oraz oskarżonych.

 

W oparciu o doświadczenie zawodowe p. adw.  Moniki Horny-Cieślak poznali, w jaki sposób powinno przebiegać przesłuchanie dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, a także uprawnienia stron w postępowaniu karnym. Zwieńczeniem warsztatów był quiz z nagrodami. Rywalizacja była na tyle zacięta, że do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto wygra dany panel konkursowy.

 

Gościem specjalnego minionego zjazdu była Pani Agata Supińska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która opowiedziała o znaczeniu dyplomacji cyfrowej oraz zaprezentowała ścieżki kariery w dyplomacji.

 

W ostatnim dniu zjazdu uczestnicy pracowni wysłuchali wykładu p. Katarzyny Osior-Szot z Fundacji Języka Polskiego na temat efektywnego przekazywania treści w oparciu o jasny i zrozumiały dla odbiorcy sposób.

 

Ukoronowaniem Szkoły Letniej Pracowni Liderów Prawa Junior była uroczysta gala, podczas której p. minister Marcin Romanowski pogratulował uczestnikom wzięcia udziału w programie oraz wręczył certyfikaty potwierdzające jego ukończenie. W krótkiej przemowie podkreślił, że w zawodzie prawnika kluczowa jest wrażliwość na uniwersalne wartości, jakimi są: prawda, dobro, sprawiedliwości oraz piękno. Wartości, o których wprost mowa w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.

 

qq online qq online qq online qq online