Szkolenia z przestępczości bankowej i internetowej

2022-11-24

Kilkadziesiąt młodych wzięło udział w II zjeździe w ramach Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Uczestnicy podczas paneli szkoleniowych dowiedzieli m. in. jakie są granice wolności słowa w mediach oraz znamiona przestępstw bankowych i internetowych. Ponadto poszerzyli swoja wiedzę o problematykę dowodów elektronicznych w procesie karnym.

 

W sobotę 19 listopada 2022 r. odbył się  już II cykl szkoleniowy Pracowni Liderów Prawa Junior. W trakcie zajęć słuchacze Pracowni odbyli zajęcia z mec. Rolandem Szymczykiewiczem – adwokatem o wieloletnim doświadczeniu naukowym, a także zawodowym dr hab. Karolem Dobrzenieckim, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Intensywny dzień szkoleniowy zwieńczyło spotkanie z dr Marcinem Romanowskim – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

Misją Pracowni Liderów Prawa jest kształcenie przyszłych państwowych elit. Młodzi adepci prawa oprócz możliwości uzyskania wysokiego poziomu wiedzy, uczą się jak odpowiednio reagować i podejmować decyzje, których celem jest dobro wspólne. Cykliczne zjazdy są okazją do spotkań oraz pogłębiania wiedzy  m. in. od aktualnych liderów prawa, polityki oraz gospodarki.

 

Program zaadresowany jest do niepełnoletnich i pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu nauk prawnych, politologicznych, socjologicznych, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa oraz szeroko pojętej państwowości.

 

Wśród prowadzących znajdują się wykładowcy z najbardziej renomowanych polskich uczelni, jak również praktycy z obszaru służby publicznej, w tym ministrowie, wysocy urzędnicy państwowi odpowiadający za ważne obszary funkcjonowania państwa, w szczególności w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

 

Udział w programie Pracowni Liderów Prawa Junior może wziąć osoba, która ukończyła 15. rok życia, a nie ukończyła 21. oraz jest uczniem szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Udział jest nieodpłatny.

 

Kolejny zjazd zaplanowany jest na 10 grudnia 2022 r.- dotyczyć będzie m. in. mediacji w wymiarze sprawiedliwości.

 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na  stronie plpjunior.iws.gov.pl

qq online qq online qq online qq online