Transparentność wymiaru sprawiedliwości

2023-10-24

Wspieranie przejrzystości orzeczeń sądowych – to temat międzynarodowej konferencji, która odbyła się w ramach projektu Foster Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of the ECHR” (TJENI).  Na zaproszenie Rady Europy w konferencji jako ekspert wziął udział prof. Paweł Sobczyk, zastępca dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

W dniach 19-20 października 2023 r. w Oslo odbyła się coroczna konferencja, w której wzięło udział ponad 60 przedstawicieli partnerów projektu z sądownictwa i ministerstw sprawiedliwości, obserwatorów i darczyńców z Cypru, Grecji, Węgier, Irlandii, Litwy, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii i Słowenii. – Głównym tematem konferencji jest digitalizacja różnych obszarów wymiaru sprawiedliwość zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Wyroki sądów mają być ogólnodostępne, co dzięki algorytmom przeszukującym bazy orzeczeń ułatwi pracę sędziów. Kolejny temat to anonimizacja wyroków, by dane osobowe stron postępowania, ich pełnomocników oraz sędziów były należycie chronione  – mówi prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk, zastępca dyrektora IWS oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

 

Podstawowym celem konferencji była możliwość wymiany osiągniętychwyników projektu TJENI, dyskusja na różne tematy związane z otwartymi danymi i przejrzystością wymiaru sprawiedliwości, w tym istniejącymi standardami i zaleceniami dotyczącymi rozpowszechniania orzeczeń sądowych, ram i odpowiednich środków mających na celu ochronę praw człowieka i danych osobowych w publikacji orzeczeń sądowych.

 

Coroczne wydarzenie było także okazją do dyskusji na temat otwartych kwestii, przyszłych kierunków rozwoju i oczekiwanych rezultatów, jakie mają zostać osiągnięte do końca realizacji projektu TJENI. – Digitalizacja ułatwi pracę sędziów i prawników w całym wymiarze sprawiedliwości. Natomiast z drugiej strony widzimy opór środowisk sędziowskich, co mocno  wybrzmiało na konferencji w Oslo. Po pierwsze sędziowie będą musieli uczyć się nowych obowiązków, a po drugie będzie większy wgląd w ich pracę, czyli łatwiejsza stanie się weryfikacja sędziowskiego rzemiosła. Nowe rozwiązania zwiększą transparentność wymiaru sprawiedliwości, a co za tym idzie powinna poprawić się jakość orzekania – podkreśla prof. Sobczyk.

 

Projekt „Wzmacnianie przejrzystości orzeczeń sądowych i usprawnianie krajowego wdrażania EKPC” (TJENI) jest realizowany przez Radę Europy i finansowany ze środków Funduszu Współpracy Regionalnej w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

 

qq online qq online qq online qq online