if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.2.7"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ignore_server_config":true,"ui_atversion":300}; } if (window.addthis_layers === undefined) { window.addthis_layers = {}; } if (window.addthis_layers_tools === undefined) { window.addthis_layers_tools = [{"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}]; } else { window.addthis_layers_tools.push({"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}); } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.2.7","plugin_mode":"WordPress","anonymous_profile_id":"wp-58227ccdd78cae79b344b681bc095170","page_info":{"template":"posts","post_type":""},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }());

Uczestnicy Pracownia Liderów Prawa wzięli udział w Projekcie Społecznym

2018-09-05

W sierpniu bieżącego roku uczestnicy Pracowni Liderów Prawa przebywali na Ukrainie realizując Projekt Społeczny pn. „Studenci prawa dla Kresów 2018”, który sami zorganizowali. Udział w Projekcie miał na celu rozwijanie wśród młodych prawników wrażliwości społecznej oraz szlachetnego, altruistycznego podejścia do osób potrzebujących.

 

Miejscem realizacji tegorocznych działań był Lwów oraz położona w okolicach Żółkwi miejscowość Lubella. Adresatami Projektu były dzieci z rodzin zagrożonych niedostatkiem i wykluczeniem społecznym, osoby chore, niepełnosprawne, a także potrzebujące wsparcia organizacje polonijne.

 

Uczestnicy Pracowni przeprowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu polskiej kultury, języka oraz historii. Wolontariusze zajmowali się również renowacją polskich budynków na terenie Lwowa. Dzięki ich pracy udało się między innymi odnowić pomieszczenia w parafii pw. Bożego Miłosierdzia we Lwowie-Rzęsnej, posprzątać skarbiec katedry lwowskiej, a także wykonać wiele niezbędnych prac porządkowych w pomieszczeniach katedralnych. Podobnie jak przed rokiem osoby biorące udział w Projekcie podjęły się również wsparcia budowy powstającego w Lubelli Centrum Kultury Polskiej oraz hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci. Ponadto wolontariusze wsparli swoją pracą funkcjonowanie Domu Miłosierdzia im. Zygmunta Gorazdowskiego we Lwowie-Brzuchowicach.

 

Wyjazd i praca na Ukrainie stał się dla wolontariuszy okazją do niesienia realnej pomocy osobom potrzebującym. Znalezienie się w wymagających warunkach stworzyło doskonałą sposobność do szlifowania własnego charakteru. Projekt był szansą na nawiązanie serdecznych znajomości pomiędzy jego uczestnikami oraz okazją do rozwijania umiejętności pracy zespołowej i zarządzania czasem.