Uczestnicy Pracownia Liderów Prawa wzięli udział w Projekcie Społecznym

2018-09-05

W sierpniu bieżącego roku uczestnicy Pracowni Liderów Prawa przebywali na Ukrainie realizując Projekt Społeczny pn. „Studenci prawa dla Kresów 2018”, który sami zorganizowali. Udział w Projekcie miał na celu rozwijanie wśród młodych prawników wrażliwości społecznej oraz szlachetnego, altruistycznego podejścia do osób potrzebujących.

 

Miejscem realizacji tegorocznych działań był Lwów oraz położona w okolicach Żółkwi miejscowość Lubella. Adresatami Projektu były dzieci z rodzin zagrożonych niedostatkiem i wykluczeniem społecznym, osoby chore, niepełnosprawne, a także potrzebujące wsparcia organizacje polonijne.

 

Uczestnicy Pracowni przeprowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu polskiej kultury, języka oraz historii. Wolontariusze zajmowali się również renowacją polskich budynków na terenie Lwowa. Dzięki ich pracy udało się między innymi odnowić pomieszczenia w parafii pw. Bożego Miłosierdzia we Lwowie-Rzęsnej, posprzątać skarbiec katedry lwowskiej, a także wykonać wiele niezbędnych prac porządkowych w pomieszczeniach katedralnych. Podobnie jak przed rokiem osoby biorące udział w Projekcie podjęły się również wsparcia budowy powstającego w Lubelli Centrum Kultury Polskiej oraz hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci. Ponadto wolontariusze wsparli swoją pracą funkcjonowanie Domu Miłosierdzia im. Zygmunta Gorazdowskiego we Lwowie-Brzuchowicach.

 

Wyjazd i praca na Ukrainie stał się dla wolontariuszy okazją do niesienia realnej pomocy osobom potrzebującym. Znalezienie się w wymagających warunkach stworzyło doskonałą sposobność do szlifowania własnego charakteru. Projekt był szansą na nawiązanie serdecznych znajomości pomiędzy jego uczestnikami oraz okazją do rozwijania umiejętności pracy zespołowej i zarządzania czasem.

 

qq online qq online qq online qq online