if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.2.7"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ignore_server_config":true,"ui_atversion":300}; } if (window.addthis_layers === undefined) { window.addthis_layers = {}; } if (window.addthis_layers_tools === undefined) { window.addthis_layers_tools = [{"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}]; } else { window.addthis_layers_tools.push({"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}); } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.2.7","plugin_mode":"WordPress","anonymous_profile_id":"wp-58227ccdd78cae79b344b681bc095170","page_info":{"template":"posts","post_type":""},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }());

Uznawanie zagranicznych orzeczeń w sprawach cywilnych

2018-12-20

W dniu 19 grudnia 2018 r. w Instytucie odbyło się seminarium eksperckie z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Po otwarciu przez Dyrektora Marcina Wielca uwagi wprowadzające przedstawili pracownicy IWS: dr hab. Piotr Mostowik na temat ewolucji źródeł prawa i kontekstu funkcjonowania art. 1145 i n. k.p.c.,  oraz dr Paweł Ostaszewski na temat ogólnych zasad pozyskiwania informacji o praktycznym funkcjonowaniu przepisów prawnych i metodologii badań aktowych.

 

Następnie zespół badawczy pod kierunkiem prof. UMCS Tomasza Demendeckiego przedstawił przebieg oraz wyniki badań. Prof. UEK Paweł Czubik zreferował te zagadnienia z perspektywy obrotu notarialnego oraz działalności konsula. W dalszej części mgr Mateusz Derdak przedstawił szczegółowe uwagi na temat badań aktowych postępowań sądowych w ostatniej dekadzie, które prowadzili również dr Wojciech Graliński i mgr Maciej Muzyka. Podane zostały w szczególności przykłady stanów faktycznych, w których uznanie było kwestionowane, oraz statystyki. Kierownik zespołu badawczego dodał wstępne uwagi podsumowujące, które zostaną rozwinięte w raporcie końcowym.

 

Seminarium zwieńczyła dłuższa dyskusja, dotyczącą zarówno powyższego badania, jak i szerszej problematyki uznawania zagranicznych orzeczeń i decyzji dotyczących spraw cywilnych. Głównym przedmiotem wypowiedzi były praktyczne aspekty funkcjonowania reguł kodeksowych oraz przykłady odmowy uznania w bieżącym orzecznictwie sądowym i ich uzasadnienie. Specyfikę rejestracji stanu cywilnego oraz problemów rodzących się na tym tle przedstawił dokładnie dr Piotr Kasprzyk. Udział w dyskusji wzięli również dr Witold Borysiak, dr Maciej Domański, prof. IWS Elżbieta Holewińska-Łapińska, dr Jędrzej Kondek, prof. UWr Mirosław Sadowski i dr Jerzy Słyk.