Uznawanie zagranicznych orzeczeń w sprawach cywilnych

2018-12-20

W dniu 19 grudnia 2018 r. w Instytucie odbyło się seminarium eksperckie z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Po otwarciu przez Dyrektora Marcina Wielca uwagi wprowadzające przedstawili pracownicy IWS: dr hab. Piotr Mostowik na temat ewolucji źródeł prawa i kontekstu funkcjonowania art. 1145 i n. k.p.c.,  oraz dr Paweł Ostaszewski na temat ogólnych zasad pozyskiwania informacji o praktycznym funkcjonowaniu przepisów prawnych i metodologii badań aktowych.

 

Następnie zespół badawczy pod kierunkiem prof. UMCS Tomasza Demendeckiego przedstawił przebieg oraz wyniki badań. Prof. UEK Paweł Czubik zreferował te zagadnienia z perspektywy obrotu notarialnego oraz działalności konsula. W dalszej części mgr Mateusz Derdak przedstawił szczegółowe uwagi na temat badań aktowych postępowań sądowych w ostatniej dekadzie, które prowadzili również dr Wojciech Graliński i mgr Maciej Muzyka. Podane zostały w szczególności przykłady stanów faktycznych, w których uznanie było kwestionowane, oraz statystyki. Kierownik zespołu badawczego dodał wstępne uwagi podsumowujące, które zostaną rozwinięte w raporcie końcowym.

 

Seminarium zwieńczyła dłuższa dyskusja, dotyczącą zarówno powyższego badania, jak i szerszej problematyki uznawania zagranicznych orzeczeń i decyzji dotyczących spraw cywilnych. Głównym przedmiotem wypowiedzi były praktyczne aspekty funkcjonowania reguł kodeksowych oraz przykłady odmowy uznania w bieżącym orzecznictwie sądowym i ich uzasadnienie. Specyfikę rejestracji stanu cywilnego oraz problemów rodzących się na tym tle przedstawił dokładnie dr Piotr Kasprzyk. Udział w dyskusji wzięli również dr Witold Borysiak, dr Maciej Domański, prof. IWS Elżbieta Holewińska-Łapińska, dr Jędrzej Kondek, prof. UWr Mirosław Sadowski i dr Jerzy Słyk.

 

qq online qq online qq online qq online