if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.2.7"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ignore_server_config":true,"ui_atversion":300}; } if (window.addthis_layers === undefined) { window.addthis_layers = {}; } if (window.addthis_layers_tools === undefined) { window.addthis_layers_tools = [{"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}]; } else { window.addthis_layers_tools.push({"responsiveshare":{"numPreferredServices":3,"counts":"none","size":"16px","style":"responsive","shareCountThreshold":0,"services":"facebook,link,mailto","elements":".addthis_inline_share_toolbox_t9sr","id":"responsiveshare"}}); } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.2.7","plugin_mode":"WordPress","anonymous_profile_id":"wp-58227ccdd78cae79b344b681bc095170","page_info":{"template":"posts","post_type":""},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }());

VII LUBELSKIE SEMINARIUM KARNISTYCZNE pt. KAZIRODZTWO

2015-12-07

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS w LUBLINIE
SALA RADY WYDZIAŁU (nr 202)

 

PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie konferencji (godzina 9.00 — 9.15)

 

Część pierwsza (godzina 9.15 — 10.15)

Dr K. Dąbrowski (UMCS Lublin): Kazirodztwo w pomnikach europejskiego prawa karnego do XVIII wieku
Prof. dr hab. G. Smyk (UMCS Lublin): Kazirodztwo jako przedmiot regulacji nowożytnych kodyfikacji prawa karnego
Dr P. Kozłowska-Kalisz (UMCS Lublin): Racjonalizacja kryminalizacji kazirodztwa
Dr K. Nazar-Gutowska (UMCS Lublin): Analiza ustawowych znamion przestępstwa kazirodztwa
Przerwa (godzina 10.15 — 10.30)

 

Część druga (godzina 10.30 — 11.30)

Sędzia SN — W. Kozielewicz: Ustawowe znamiona przestępstwa kazirodztwa w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Dr A. Michalska-Warias (UMCS Lublin): Kazirodztwo a pokrewieństwo prawne i biologiczne
Dr hab. M. Kulik (UMCS Lublin): Kazirodztwo w ujęciu prawnoporównawczym
Prof. dr hab. W. Nawrocki, Dr M. Seńko (Lwów): Kazirodztwo w ujęciu ukraińskiego prawa karnego Przerwa (godzina 11.30 — 11.45)

 

Część trzecia (godzina 11.45 — 13.00)

Prof. dr hab. M. Płatek (UW Warszawa): Kodeksowe ujęcie kazirodztwa — pozorny zakaz i pozorna ochrona
Prof. dr hab. M. Mozgawa (UMCS Lublin, IWS Warszawa): Kazirodztwo w świetle badań empirycznych
Dr M. Budyn-Kulik (UMCS Lublin, IWS Warszawa): Psychologiczne i wiktymologiczne aspekty kazirodztwa
Dr K. Kakareko (UW Warszawa): Kazirodztwo a zmiany społeczno-kulturowe rodziny
Dr A. Szczekala (UMCS Lublin): Ustalenie pochodzenia dziecka ze związku kazirodczego Przerwa (godzina 13.00 — 13.15)
Część czwarta (godzina 13.15 — 14.15)

Prof. dr hab. J. Sobczak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Warszawa): Bioetyka a kazirodztwo
Dr n. med. M. Ciesielka (UM Lublin): Kazirodztwo w ujęciu genetycznym
Prof. dr hab. H. Bis-Wencel, Prof. dr hab. B. Nowakowicz-Dębek, Dr Ł. Wlazło, mgr A. Z. Rowicka (UP Lublin): Kazirodztwo w świecie zwierząt
Dr J. Kociuba (UMCS Lublin): Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania kazirodztwa
Dyskusja

 

Termin: 2015-12-07

Miejsce: Lublin