VII LUBELSKIE SEMINARIUM KARNISTYCZNE pt. KAZIRODZTWO

2015-12-07

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS w LUBLINIE
SALA RADY WYDZIAŁU (nr 202)

 

PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie konferencji (godzina 9.00 — 9.15)

 

Część pierwsza (godzina 9.15 — 10.15)

Dr K. Dąbrowski (UMCS Lublin): Kazirodztwo w pomnikach europejskiego prawa karnego do XVIII wieku
Prof. dr hab. G. Smyk (UMCS Lublin): Kazirodztwo jako przedmiot regulacji nowożytnych kodyfikacji prawa karnego
Dr P. Kozłowska-Kalisz (UMCS Lublin): Racjonalizacja kryminalizacji kazirodztwa
Dr K. Nazar-Gutowska (UMCS Lublin): Analiza ustawowych znamion przestępstwa kazirodztwa
Przerwa (godzina 10.15 — 10.30)

 

Część druga (godzina 10.30 — 11.30)

Sędzia SN — W. Kozielewicz: Ustawowe znamiona przestępstwa kazirodztwa w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Dr A. Michalska-Warias (UMCS Lublin): Kazirodztwo a pokrewieństwo prawne i biologiczne
Dr hab. M. Kulik (UMCS Lublin): Kazirodztwo w ujęciu prawnoporównawczym
Prof. dr hab. W. Nawrocki, Dr M. Seńko (Lwów): Kazirodztwo w ujęciu ukraińskiego prawa karnego Przerwa (godzina 11.30 — 11.45)

 

Część trzecia (godzina 11.45 — 13.00)

Prof. dr hab. M. Płatek (UW Warszawa): Kodeksowe ujęcie kazirodztwa — pozorny zakaz i pozorna ochrona
Prof. dr hab. M. Mozgawa (UMCS Lublin, IWS Warszawa): Kazirodztwo w świetle badań empirycznych
Dr M. Budyn-Kulik (UMCS Lublin, IWS Warszawa): Psychologiczne i wiktymologiczne aspekty kazirodztwa
Dr K. Kakareko (UW Warszawa): Kazirodztwo a zmiany społeczno-kulturowe rodziny
Dr A. Szczekala (UMCS Lublin): Ustalenie pochodzenia dziecka ze związku kazirodczego Przerwa (godzina 13.00 — 13.15)
Część czwarta (godzina 13.15 — 14.15)

Prof. dr hab. J. Sobczak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Warszawa): Bioetyka a kazirodztwo
Dr n. med. M. Ciesielka (UM Lublin): Kazirodztwo w ujęciu genetycznym
Prof. dr hab. H. Bis-Wencel, Prof. dr hab. B. Nowakowicz-Dębek, Dr Ł. Wlazło, mgr A. Z. Rowicka (UP Lublin): Kazirodztwo w świecie zwierząt
Dr J. Kociuba (UMCS Lublin): Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania kazirodztwa
Dyskusja

 

Termin: 2015-12-07

Miejsce: Lublin

qq online qq online qq online qq online