Warsztat naukowy: „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na rynku finansowym”

2019-03-25

W dniu 25 marca 2019 roku odbył się warsztat naukowy: Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na rynku finansowym, zorganizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. W warsztacie wzięli udział wybitni eksperci z zakresu rynku finansowego oraz osoby zajmujące najważniejsze funkcje we własnych organizacjach.Warsztat naukowy składał się z dwóch paneli, gdzie poruszana tematyka koncentorowała się wokół zagadnienia przciwdziałania przyczynom przestępczości na rynku finansowym. Panel pierwszy polegał na indywidualnych wystąpieniach, które skupiały się na przedstawieniu aktualnych rezultatów prac projektowych. Natomiast, panel drugi polegał na stworzeniu płaszczyzny wymiany poglądów, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli wnieść swój głos do dyskusji.

 

 

qq online qq online qq online qq online