Warsztat naukowy: Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Zarządzaniu Ludźmi w Organizacji

2019-06-03

W dniu 3 czerwca 2019 roku odbył się warsztat naukowy: Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Zarządzaniu Ludźmi w Organizacji, zorganizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. W warsztacie wzięli udział wybitni eksperci z zakresu Zarządzania Ludźmi w Organizacji oraz osoby zajmujące najważniejsze funkcje we własnych organizacjach.

Wydarzenie składało się z dwóch paneli, gdzie poruszana tematyka koncentrowała się wokół zagadnienia zapobiegania przyczynom przestępczości w Zarządzaniu Ludźmi w Organizacji. Polegały one na indywidualnych wystąpieniach, które skupiały się na przedstawieniu aktualnych rezultatów prac projektowych oraz stworzeniu płaszczyzny wymiany poglądów, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli wnieść swój głos do dyskusji.