Warsztaty naukowe – Heading into the future

2018-12-06

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował w dniach 4-6 grudnia 2018 roku warsztaty  Heading into the future, odbywające się w ramach prac nad projektem „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”. Przedsięwzięcie realizuje założenia związane z implementacją najnowszych rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości.

Warsztaty prowadzili wybitni specjaliści z renomowanych ośrodków badawczych –  Paul Healy z Harvard Business School, Roland Stephen z Stanford Research Institute (SRI International) oraz Mireia Las Heras, Mike Rosenberg i Antonino Vaccaro z IESE Business School. Wzięły w nich udział osoby piastujące najważniejsze funkcje w swoich organizacjach, które doceniły ich światowy poziom zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Spotkania odbywały się w formacie czterech dwudniowych warsztatów, ułożonych w blokach tematycznych obejmujących swoim zakresem obszar finansowy, obszar energetyczny, obszar ubezpieczeń oraz obszar zarządzania ludźmi w organizacji. Prace bazowały na metodzie studium przypadku prowadzonej według standardów obowiązujących w Harvard Business School i IESE Business School, a także unikalnym w Polsce, połączeniu warsztatu badawczego naukowców oraz wiedzy i doświadczenia praktyków biorących udział w projekcie, dzięki czemu otrzymane wyniki zostały oparte na wiedzy praktycznej, dostępnej wyłącznie osobom zajmującym się zarządzaniem w wybranych obszarach tematycznych, przy jednoczesnym zachowaniu rygoru akademickiego. Umożliwiło to praktykom lepsze zrozumienie skomplikowanych sytuacji organizacyjnych i prawnych, z którymi spotykają się na co dzień.

Heading into the future skupia się na problematyce przygotowania planów na przyszłość w poszczególnych obszarach. Ponadto zajmuje się kwestiami budowania kultury organizacyjnej wspierającej postawy praworządności, tworzeniem strategicznych scenariuszy na przyszłość oraz innowacyjnych strategii rozwoju dla poszczególnych obszarów. Szczególną uwagę poświęcono przygotowaniu na nowe rodzaje przestępstw w przyszłości. Interdyscyplinarne ujęcie problematyki przeciwdziałania przestępczości pozwoliło na szeroką analizę przedstawionych materii oraz stanowiło podstawy do dalszych prac nad projektem.

 

qq online qq online qq online qq online