Warsztaty naukowe – Transforming people and organizations

2018-11-09

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował w dniach 7-9 listopada 2018 roku warsztaty  Transforming people and organizations, odbywające się w ramach prac nad projektem „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”. Przedsięwzięcie realizuje założenia związane z implementacją najnowszych rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości.

Warsztaty prowadzili wybitni specjaliści z renomowanych ośrodków badawczych –  David Balenson ze Stanford Research Institute (SRI International), Adrian Done z London Business School, Silvia King z IESE Business School oraz Radosław Koszewski IESE Business School in Poland.  Wzięły w nich udział osoby piastujące najważniejsze funkcje w swoich organizacjach, które doceniły ich światowy poziom zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Spotkania odbywały się w formacie czterech dwudniowych warsztatów, ułożonych w blokach tematycznych obejmujących swoim zakresem obszar finansowy, obszar energetyczny, obszar ubezpieczeń oraz obszar zarządzania ludźmi w organizacji. Prace bazowały na metodzie studium przypadku prowadzonej według standardów obowiązujących w Harvard Business School i IESE Business School, a także unikalnym w Polsce, połączeniu warsztatu badawczego naukowców oraz wiedzy i doświadczenia praktyków biorących udział w projekcie, dzięki czemu otrzymane wyniki zostały oparte na wiedzy praktycznej, dostępnej wyłącznie osobom zajmującym się zarządzaniem w wybranych obszarach tematycznych, przy jednoczesnym zachowaniu rygoru akademickiego. Umożliwiło to praktykom lepsze zrozumienie skomplikowanych sytuacji organizacyjnych i prawnych, z którymi spotykają się na co dzień.

Transforming people and organizations skupia się na problematyce zmiany w organizacjach promujące podstawy praworządności w aspektach związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym w poszczególnych obszarach, wdrażaniem strategii biznesowych oraz zarządzaniem zmianą. Ponadto zajmuje się kwestiami wdrożenia rozwiązań dla poszczególnych obszarów badawczych w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono badaniom nad wypracowaniem optymalnego modelu współpracy jednostek organizacyjnych, w tym wymiany danych celem skutecznego przeciwdziałania nadużyciom oraz zagadnieniu skuteczności stosowania zaawansowanych metod analitycznych w przeciwdziałaniu przestępczości. Interdyscyplinarne ujęcie problematyki przeciwdziałania przestępczości pozwoliło na szeroką analizę przedstawionych materii oraz stanowiło podstawy do dalszych prac nad projektem.

qq online qq online qq online qq online