Wizyta delegacji Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w IWS

2021-07-21

W dniach 15-16 lipca delegacja węgierskiego Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla odwiedziła Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. W skład delegacji węgierskiej weszli: dyrektor Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla prof. dr. János Ede Szilágyi, dr Katarzyna Zombory, dr Márta Benyusz. Celem wizyty było omówienie bieżących przedsięwzięć realizowanych przez Instytut Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości współpracuje z Instytutem Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla przy realizacji następujących projektów: Central European Professors’ Network 2021 i Polish-Hungarian Research Platfrom.

 

Projekt badawczy „Central European   Professors’ Network 2021” jest realizowany w zakresie prawa porównawczego od 1 stycznia 2021 r., przy aktywnym udziale siedmiu państw (Czechy, Chorwacja, Polska, Węgry, Serbia, Słowacja, Słowenia) i 34 badaczy. Jego celem jest kompleksowa, międzynarodowa działalność naukowa. Główne zagadnienia projektu obejmują: interpretację praw podstawowych w Europie, ochronę rodziny w prawie, wolność sumienia i wyznania w Europie oraz wpływ platform cyfrowych i mediów społecznościowych na wolność słowa i pluralizm.

 

Kolejną inicjatywą naukową, która podlega realizacji w ramach współpracy polsko-węgierskiej jest projekt badawczy pt. „Polish-Hungarian Research Platfrom”. Jego celem jest  przeprowadzenie pogłębionych analiz dotyczących zmiany konstytucji, praworządności, reformy sądownictwa administracyjnego oraz efektywności wymiaru sprawiedliwości. Projekt ma na celu przeprowadzenie badań i działań zmierzających do analizy: charakteru procesu legislacyjnego dotyczącego zmian w Konstytucji (w świetle integracji europejskiej i tożsamości konstytucyjnej), rządów prawa, reformy sądownictwa administracyjnego, efektywności wymiaru sprawiedliwości. Ponadto, projekt badawczy obejmuje opublikowanie co najmniej 4 recenzowanych monografii naukowych, zorganizowanie 7 comiesięcznych międzynarodowych konferencji naukowych oraz konferencji upowszechniającej rezultaty projektu o zasięgu międzynarodowym na zakończenie realizacji powyższej inicjatywy naukowej.

 

 

        

qq online qq online qq online qq online