Instytut Wymiaru Sprawiedliwości nawiązał międzynarodową współpracę naukową z Central European Academy – University of Miscolc

2022-05-18

W dniach 11 – 13 maja 2022 r. delegacja Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie miała przyjemność odbyć wizytę w Budapeszcie, która została zrealizowana w ramach współpracy Polsko-Węgierskiej. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości podczas delegacji w Budapeszcie reprezentowany był przez pion zarządzający w osobach Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Marcina Wielca, prof. UKSW, Zastępcę Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Pawła Sobczyka, prof. UO oraz Koordynatora Centrum Analiz Strategicznych mgr Bartłomieja Oręziaka.

 

W ramach delegacji odbyto szereg spotkań m.in.: z panią Wiceminister Anikó Raisz, Dyrektorem Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie prof. Jánosem Ede Szilágyi oraz Dyrektorem Central European Academy – University of Miscolc – dr Katarzyną Zambory.

 

Celem wizyty było podpisanie dokumentu o współpracy pomiędzy polskim Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, a Central European Academy – University of Miscolc. Dokument ten został podpisany 12 maja 2022 roku, a sygnatariuszami memorandum byli Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW i Dyrektor Central European Academy – University of Miscolc – dr Katarzyna Zombory. Współpraca będzie obejmowała m.in. badania prawnicze dotyczące wartości europejskich z perspektywy Europy Środkowej oraz przyszłości integracji europejskiej. Działania realizowane w ramach projektów mają służyć utworzeniu środkowoeuropejskiej społeczności naukowców i bazy wiedzy na temat europejskiego porządku prawnego oraz integracji europejskiej.  Pozwoli to skutecznie przedstawiać punkt widzenia regionu Europy Środkowej. Celem planowanych prac badawczych jest przede wszystkim wzmocnienie pozycji regionu Europy Środkowej w debatach eksperckich z zakresu nauk prawnych.

 

Dnia 12 maja odbyło się także uroczyste złożenie kwiatów przez polską delegację (dr. hab. Marcina Wielca, prof. UKSW, dr. hab. Pawła Sobczyka, prof. UO oraz mgr. Bartłomieja Oręziaka) oraz węgierską delegację (dr. Katarzynę Zombory oraz prof. Jánosa Ede Szilágyi) przed memoriałem Józefa Piłsudzkiego w Budapeszcie.

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wyraża przekonanie, że współpraca naukowa z Central European Academy – University of Miscolc będzie okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń badawczych oraz wypracowania nowych, uniwersalnych i kompleksowych odpowiedzi na zagadnienia natury prawnej.

 

 

qq online qq online qq online qq online