Wyniki badań prawa w Europie Centralnej (wideo)

2023-11-15

Naukowcy z Węgier, Czech, Gruzji, Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Rumunii, Ukrainy i Polski biorą udział w międzynarodowej konferencji naukowej, która jest zwieńczeniem tegorocznych badań prawa porównawczego. Trzydniowa konferencja zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości odbywa się od 15 do 17 listopada br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja jest zwieńczeniem tegorocznych badań naukowych, które kilka lat temu zainicjował Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. W ramach trzydniowych obrad naukowych prezentowane  są rezultaty badawcze ośmiu zespołów, w których wzięło udział prawie 50 naukowców z 18. ośrodków naukowych Europy Środkowej oraz Gruzji.

 

Konferencja odbywa się w dniach 15, 16, 17 listopada 2023 roku (godz. 9.00) w Auli Schumana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3.

 

qq online qq online qq online qq online