Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

2020-09-30

Miło nam poinformować, że posiedzenie kapituły II Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych, miało miejsce 30 września br. Po dyskusji oraz głosowaniu wyłoniono laureatów.

 
Prace habilitacyjne
1. dr hab. Przemysław Litwiniuk, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego
2. dr hab. Marek Salamonowicz, Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe
3. dr hab. Anna Moszyńska, Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku
 
Prace doktorskie
1. dr Marcin Rau, Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w międzynarodowym prawie karnym
2. dr Michał Pawłucki, Idea wspólnoty a wybrane paradygmaty naukowe i unormowania polskiego prawa pracy
3.  dr Marcin Śliwa, Sprawiedliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Nagrodzonym - gratulujemy!
 

qq online qq online qq online qq online