Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

2019-05-17

 

W dniu 15 maja odbyło się posiedzenie Kapituły „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. Po długich obradach nagrody przyznano:

 

prace doktorskie:

1 miejsce: Dr Marta Paszek

za pracę: „Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach (1946–1955). Organizacja i funkcjonowanie”

 

 

2 miejsce: Dr Emilia Magdalena Truskolaska

za pracę: „Kryminologiczne aspekty bezdomności”

 

 

3 miejsce: Dr Edyta Sylwia Nafalska

za pracę: „Dyskrecjonalność władzy sędziego w kanonicznym procesie karno-sądowym”

 

 

prace habilitacyjne:

1 miejsce: Dr hab. Piotr Rylski

za pracę: „Uczestnik postepowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne”

 

 

2 miejsce: Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

za pracę: „Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa”

 

 

3 miejsce: Dr hab. Filip Ciepły

za pracę: „Sprawiedliwościowa racjonalizacja wymiaru kary kryminalnej wobec współczesnych tendencji polityki karnej w Polsce”

 

 

Gratulujemy zwycięzcom. Uroczysta Gala odbędzie się 7 czerwca 2019 r., w siedzibie IWS przy Krakowskim Przedmieściu 25 w Warszawie, o godz. 15.00.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online