Wyniki Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

2023-11-20

W dniu 20 listopada br. odbyło się posiedzenie Kapituły „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. Po długich obradach nagrody przyznano:

 

prace doktorskie:

 

1 miejsce: dr Filina Sztandera-Barełkowska

za pracę: „Opieka nad osobą pełnoletnią – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

 

2 miejsce: dr Marta Banaś-Grabek

za pracę: „Środki zabezpieczające w postaci terapii i terapii uzależnień w Kodeksie karnym z 1997 r.

 

3 miejsce:

dr Dawid Ziółkowski

za pracę: „Instancyjność postępowania sądowoadministracyjnego w świetle standardu konstytucyjnego i europejskiego

dr Monika Dudek

za pracę: „Model administracyjnego postępowania uproszczonego

 

 

prace habilitacyjne:

 

1 miejsce: dr hab. prof. ucz. Aneta Tyc

za pracę: Global Trade, Labour Rights and International Law. A Multilevel Approach

 

3 miejsce: dr hab. prof. ucz. Jakub Biernat

za pracę: „Umowa o zbycie spadku w polskim prawie spadkowym

qq online qq online qq online qq online