Wyniki konkursu na najlepszy esej w zakresie prawa do prywatności

2022-12-15

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Postępowania Karnego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizował konkurs na najlepszy esej z zakresu prawa do prywatności. Wydarzenie zostało zorganizowane w projektu badawczego sieci profesorskiej Central EuropeanProfessors Network 2022.

 

W konkursie mogli wziąć udział studenci uczelni, którzy biorą udział w realizacji projektów badawczych w ramach projektu badawczego sieci profesorskiej Central European Professors Network 2022. Pracę można było przesyłać w okresie od 30 czerwca do 31 października 2022 r na następujące tematy:

 

–  Prawo do prywatności w ujęciu porównawczym;

 

– Prawo do prywatności, a nowe technologie;

 

– Prawo do prywatności w orzecznictwie sądów krajowych;

 

– Prawo do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowiek;

 

– Prawo do prywatności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

 

– Międzynarodowe standardy prawa do prywatności;

 

– Konstytucyjne ramy prawa do prywatności;

 

– Prawo do prywatności, a wyzwania XXI wiek;

 

– Prawo do prywatności w postępowaniu karnym;

 

– Prawo do prywatności w postępowaniu cywilnym;

 

– Prawo do prywatności w postępowaniu administracyjnym;

 

– Prawo pracy, a prawo do prywatności;

 

– Prawo do prywatności, a realia społeczeństwa informacyjnego;

 

– Prawo do prywatności, a inne prawa człowieka – konflikt wartości;

 

– Prawo do prywatności w ujęciu interdyscyplinarnym.

 

Komisja Konkursowa nie miała łatwego wyboru. W ramach konkursu spłynęło wiele prac, które z ciekawej perspektywy analizowały prawo do prywatności.

 

Ostatecznie Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić jedną pracę. Zwycięzcą został Luka Vitamvas reprezentujący Słowenię (Uniwersytet w Lubljanie).

 

Zdaniem komisji jego praca miała innowacyjny charakter i w szczególnie ciekawy sposób ujmowała problem prawa do prywatności.  Jego praca zatytułowana „(Un)constitutionalityof the Zoom era roomscans” miała charakter niemal naukowy i po niewielkich korektach mogłaby zostać opublikowana w najwyżej punktowanym czasopiśmie prawniczym. Praca spełniała wszystkie kryteria merytoryczne i formalne wynikające z regulaminu.

 

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać nagrody za drugie i trzecie miejsce.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło 9 grudnia 2022 roku, za pośrednictwem platformy Youtube. dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW ogłosił wyniki oraz powiedział kilka słów o idei konkursu, a także pogratulował zwycięzcy.Laureat otrzyma zestaw książek wydanych przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz certyfikat potwierdzający zwycięstwo w konkursie.

 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu badawczego sieci profesorskiej Central European Professors Network 2022. Projekt jest realizowany przy aktywnym udziale siedmiu państw (Czechy, Chorwacja, Polska, Węgry, Serbia, Słowacja, Słowenia). Główne zagadnienia projektu obejmują: odpowiedzialność rodzicielską, ochronę środowiska, ochronę symboli narodowych oraz prawa do prywatności.

 

qq online qq online qq online qq online