Wyniki konkursu na najlepszy esej w zakresie prawa migracyjnego

2024-01-09

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Postępowania Karnego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizował konkurs na najlepszy esej z zakresu prawa migracyjnego. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu badawczego sieci profesorskiej Central European Professors Network 2023.

 

W konkursie mogli wziąć udział studenci z państw, które biorą udział w realizacji projektów badawczych w ramach projektu badawczego sieci profesorskiej Central European Professors Network 2023. Pracę można było przesyłać w okresie od 1 października do 31 grudnia 2023 r. na następujące tematy:

 

– Prawo migracyjne w ujęciu międzynarodowym

 

– Prawnokarne aspekty prawa migracyjnego

 

– Prawnocywilne aspekty prawa migracyjnego

 

– Prawnoadministracyjne aspekty prawa migracyjnego

 

– Współczesne wyzwania prawa humanitarnego

 

– Prawo migracyjne, a prawo uchodźcze

 

– Prawo migracyjne w ujęciu porównawczym

 

– Organy ochrony prawnej a zjawisko migracji

 

– Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prawa migracyjnego

 

– Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie prawa migracyjnego

 

– Instytucja azylu w prawie krajowym i międzynarodowym

 

– Prawo migracyjne w ujęciu aksjologicznym

 

– Prawo migracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym

 

– Konstytucyjne podstawy prawa migracyjnego

 

– Prawo migracyjne a nowoczesne technologie.

 

Komisja Konkursowa nie miała łatwego wyboru. W ramach konkursu spłynęło wiele prac, które z ciekawej perspektywy analizowały zagadnienia prawa migracyjnego

 

Wyniki prezentują się następująco:

 

I miejsce – Damian Grabski (Adam Mickiewicz University in Poznań) – The institution of asylum in domestic and international law

 

II miejsce ex aequo – Wanda Sielewicz (University of Warsaw) – Comparative analysis of the right to family reunification in France and the usa

 

II miejsce ex aequo – Sylwia Rudzka (European School of Law and Administration in Warsaw) – Quebec’s Immigration Odyssey: A Historical Mosaic of Societal Evolution and Policy Dynamics

 

III miejsce ex aeuqo – Konrad Gajewicz (University of Opole) – Techie Migrations: Bytes and Rights in Immigration Law’s Digital Makeover

 

III miejsce ex aeuqo – Weronika Baran (University of Cardinal Stefan Wyszynski in Warsaw) – Migration Law and Refugee Law

 

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło 8 stycznia 2024 roku, za pośrednictwem platformy Youtube. dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW ogłosił wyniki oraz powiedział kilka słów o idei konkursu, a także pogratulował zwycięzcom. Laureaci otrzymali zestaw książek wydanych przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz certyfikaty potwierdzający zwycięstwo w konkursie.

 

Konkurs na najlepszy esej z zakresu prawa do prywatności był wydarzeniem upowszechniającym prof. Marcina Wielca w ramach projetku Central European Professors Network 2023 koordynowanego przez Central European Academy.

 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu badawczego sieci profesorskiej Central European Professors Network 2023. Projekt jest realizowany przy aktywnym udziale siedmiu państw (Czechy, Chorwacja, Polska, Węgry, Serbia, Słowacja, Słowenia).

 

qq online qq online qq online qq online