Wyzwania migracyjne Europy Środkowej (wideo)

2023-09-20

Naukowcy z Polski, Węgier, Rumuni, Słowacji, Czech, Słowacji, Chorwacji i Serbii uczestniczyli w konferencji pt. „Prawne odpowiedzi na wyzwania migracyjne – spojrzenie młodych badaczy”. – Biorąc pod uwagę obecne okoliczności i wydarzenia społeczno-polityczne, których jesteśmy świadkami, temat naszej konferencji ma dziś ogromne znaczenie – mówił dyrektor IWS prof. Marcin Wielec.

 

Prawne odpowiedzi na wyzwania migracyjne – spojrzenie młodych naukowców (Legal responses of migration challenges – View of Young Researchers) – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej,  która odbyła się w ramach Central European Professors’ Network, koordynowanej przez Akademię Środkowoeuropejską  (Central European Academy). – Nasza konferencja skupia się na różnorodnych zagadnieniach związanych z migracją oraz jej konsekwencjami prawnymi i społecznymi. Tematyka obejmuje zjawiska przestępstw związanych z migracją jak np. handel ludźmi, a także kompetencje i obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej w zarządzaniu granicami w kontekście Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz orzecznictwa związanego z prawami człowieka – mówił na wstępie prof. Marcin Wielec.

 

W trakcie konferencji mówiono o religijnych skutkach migracji, roli Straży Granicznej w zwalczaniu przestępczości migracyjnej oraz poruszono zagadnienia dotyczące swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii Europejskiej. – Nielegalna migracja stanowi od lat problem w Europie – zarówno poszczególnych krajów, jak i całej Wspólnoty Europejskiej. Co ważne, od lat UE nie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu, które ma wpływ na bezpieczeństwo obywateli oraz realizację praw i wolności człowieka. Wierzę, że nasza debata naukowa na najwyższym szczeblu pozwoli nam wypracować wnioski de lege ferenda, które przyczynią się do zmian zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym prawie migracyjnym i uchodźczym – podkreślił prof. Wielec.

 

Międzynarodowa konferencja jest wydarzeniem upowszechniającym dr. Bartłomieja Oręziaka w ramach grupy badawczej „Migration Challenges – Legal Responses”, prowadzonej przez prof. Marcina Wielca w projekcie Central European Professors’ Network.

 

W trakcie konferencji dr Bartłomiej Oręziak przypomniał, że w 2023 r. odbywa się już trzecia edycja tej konferencji w ramach sieci profesorskiej Europy Centralnej. – Mamy więc tutaj nową tradycję. W 2021 r. była to międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Wpływ platform cyfrowych i mediów społecznościowych na wolność słowa i pluralizm – spojrzenie młodych badaczy”, a w 2022 r. była to międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Prawo do prywatności – spojrzenie młodych badaczy” – mówił dr Oręziak.

 

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

Komitet naukowy skupia wybitnych specjalistów z całej Europy:

 

Prof. Marcin Wielec (Polska), Prof. Davor Derencinovic (Chorwacja), Prof. Paweł Sobczyk (Polska), Prof. János Ede Szilágyi (Węgry), Prof. Cristian Mihes (Rumunia), Prof. Tímea Barzó (Węgry), Prof. Zombory Katarzyna (Węgry), Prof. Frane Staničić (Chorwacja), Prof. Erika Csemáné Váradi (Węgry), Prof. Nóra Béres (Węgry), Prof. Dalibor Đukić (Serbia), Prof. Samo Bardutzky (Słowenia), Prof. Gregor Maučec (Słowenia), Prof. Katarína Šmigová (Słowacja), Prof. Ľudmila Elbert (Słowacja), Prof. Fábián Gyula (Rumunia), Prof. Kateřina Frumarova (Czechy), Prof. David Sehnálek (Czechy), dr Mateusz Tchórzewski (Polska), dr Bartłomiej Oręziak (Polska).

 

Informacje na temat wszystkich uczestników znajdą państwo w Ulotce Konferencyjnej.

qq online qq online qq online qq online