06.07.2022

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na usługi druku książkowych publikacji naukowych IWS.

 

 

OGŁOSZENIE DRUK 2022

 

SWZ DRUK 2022

 

ZAŁĄCZNIK DO SWZ DRUK

 

 

A K T U A L I Z A C J A 07.07.2022

 

INFORMACJA O ZMIANACH POSTANOWIEŃ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZMIANA SWZ DRUK 2022

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU DRUK SWZ 2022

 

qq online qq online qq online qq online