data: 22.10.2022 r.

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

 

Usługi redakcyjnych tłumaczeń językowych książkowych publikacji naukowych udzielanych na rzecz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (postępowanie II).

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIK 3

 

ZAŁĄCZNIK 4

 

ZAŁĄCZNIK 5A1, 5A2, 5B1, 5B2, 5B3 i 5C

 

AKTUALIZACJA 24.10.2022

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

WYJAŚNIENIE SWZ

 

AKTUALIZACJA 27.10.2022

 

INFORMACJA O MODYFIKACJI POSTANOWIEŃ SWZ

 

UJEDNOLICONY TEKST SWZ według stanu na dzień 27.10.2022

 

UJEDNOLICONY TEKST ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SWZ według stanu na dzień 27.10.2022

qq online qq online qq online qq online