Zapowiedź: Debata o prawie do prywatności

2022-11-08

„Prawo do prywatności jako aktualny problem XXI wieku” – to tytuł jednego z paneli dyskusyjnych w ramach  HARD-TALK „The Right to Privacy”. Wydarzenie on-line z udziałem studentów i magistrów prawa odbędzie 14 listopada o godz. 10.00.

 

W pierwszej części zatytułowanej „Prawo do prywatności jako aktualny problem XXI wieku”, paneliści poruszą kwestie dotyczące ujęcia prawa do prywatności na poziomie konstytucyjnym, poddając także analizie ochronę prywatności za pośrednictwem prawa cywilnego. Prelegenci skupią  też swoją uwagę  na katalog przestępstw godzących w sferę prywatności obywateli, a także na ujęcie prywatność w relacjach pracodawca – pracownik. Zdefiniowane zostanie pojęcie „informacji publicznej”, co posłuży wytoczeniu jasnej granicy w ingerencji władz publicznych.

 

W drugiej części zatytułowanej „Prawo do prywatności jako element polskiego ustawodawstwa” paneliści dyskutować będą na tematy odnoszące się do istoty „prawa do bycia zapomnianym” a zatem przejęcia kontroli nad bezterminowym przetwarzaniem informacji przez nas udostępnionych w internecie.

 

Podczas dyskusji on-line przedstawione zostanie spojrzenie pols

kiego ustawodawcy na prywatność dzieci i na obligatoryjne  poszanowanie poczucia odrębności przed ukończeniem 18 lat. Prelegenci odniosą się także do zagwarantowanej prywatności w polskim postępowaniu karnym. Poruszony zostanie także temat prywatność i jej ograniczenia wynikające z obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej podczas procesu leczenia. Zostanie omówiona konstrukcja nadania pewnym informacjom klauzuli tajemnicy prawnie chronionej.

 

Wydarzenie organizowane jest w ramach działalności Central European Professors’ Network koordynowanej przez University of Miskolc – Central European Academy. W rolę panelistów wcielą się studenci i magistrzy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie. Dyskusja przeprowadzona zostanie za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.

 

 

 

Link do wydarzenia:  HARD-TALK „The Right to Privacy” 14 listopada 2022 r. godz. 10.00

 

 

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

AGENDA

 

 

qq online qq online qq online qq online