Zapowiedź: Konferencja nt. rozliczenia skutków komunistycznego sądownictwa

2022-10-17

„Sprawiedliwość tranzycyjna a orzecznictwo wojskowych sądów rejonowych w sprawach politycznych w okresie stalinowskim” – to tytuł konferencji, która odbędzie się 21 października w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. 

 

Konferencja jest efektem programu badawczego pt. „Orzecznictwo wojskowych sądów rejonowych w sprawach politycznych – próba rozliczenia z perspektywy sprawiedliwości tranzycyjnej”, który na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzony jest przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. – Zaplanowana konferencja jest zwieńczeniem wieloetapowego projektu, który w IWS prowadzimy już od kilku lat. Szczególnie zależy nam, aby efekty tych prac zostały podsumowane podczas dyskusji profesorów w zaplanowanym panelu eksperckim – mówi Agata Wróbel, która z ramienia IWS przygotowuje konferencję.

 

Celem projektu prowadzonego przez IWS jest ustalenie wad prawa obowiązującego w zakresie rozliczenia spraw politycznych, ustalenie przeszkód uniemożliwiających pełne rozliczenie orzecznictwa wojskowych sądów rejonowych oraz sformułowanie postulatów zmian w obowiązującym prawie, które pozwoliłyby na wyeliminowanie z obrotu prawnego orzeczeń naruszających prawa ofiar ustroju komunistycznego w sprawach politycznych. Projekt badań przewiduje pogłębiony opis obecnego stanu, przeprowadzenie ewaluacji prac wykonywanych i identyfikację konieczności dalszych prac.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem biernym zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: agata.wrobel@iws.gov.pl

 

 

 

qq online qq online qq online qq online