Zapowiedź: Wyniki prac polsko-węgierskiej platformy badawczej

2022-11-21

Jak ustalić odpowiedzialność karną, gdy sprawcą jest sztuczna inteligencja, jaka powinna być ochrona procesowa osób starszych i efektywność sądownictwa administracyjnego – to tylko przykładowe tematy polsko-węgierskiej konferencji naukowej, na którą 21-22 listopada zaprasza Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

 

 

Podczas konferencji w ramach programu Polish-Hungarian Research Platform zostaną zaprezentowane wyniki badań w ramach międzynarodowej współpracy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z Instytutem Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie. Celem tego projektu jest ożywienie międzynarodowej współpracy prawników oraz wypracowanie nowych metod przygotowywania projektów legislacyjnych. – Naszymi projektami w Europie Środkowej chcemy przełamać monopol zachodnioeuropejskich ośrodków naukowych. Jest ważne szczególnie dziś, gdy żyjemy w czasach odejścia od naturalnych wartości, tradycyjnie pojmowanego świata, czyli odchodzenia od tego wszystkiego, co w naszych społecznościach sprawdziło się i przyniosło pozytywny efekt – mówił dr hab. Marcin Wielec, profesor UKSW i dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

W ramach projektu „Polish-Hungarian Research Platform” powołano cztery polsko-węgierskie zespoły badawcze od procesu legislacyjnego zmiany konstytucji, praworządności, reformy sądownictwa administracyjnego oraz efektywności wymiaru sprawiedliwości. Każdy zespół tworzy sześciu wybitnych przedstawicieli nauk prawnych zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa.

 

Z uznaniem do polsko-węgierskiej współpracy odnosi się także wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski. Wskazał on, że  ten obszar współpracy w obrębie nauk prawnych nie był dobrze wykorzystany po 1989 roku, gdy Polska i Węgry odzyskały suwerenność. – Ta współpraca zmieni pozycję nauki polskiej i węgierskiej w całym dyskursie nauk prawnych w Europie. Jest to bardzo ważne w kontekście integracji europejskiej, bo nasze badania oraz refleksja poszerzają naszą wiedzę nt. roli państwa i narodu – mówił podczas pierwszej edycji projektu dr Marcin Romanowski.

 

Podczas konferencji  21-22 listopada będą omawiane takie kwestie, jak sztuczna inteligencja, mediacja, ochrona osób starszych, efektywność sądownictwa administracyjnego.  Podczas konferencji zostanie podsumowana druga edycja naszej współpracy. Szczególnie ważnym problem dla prawników jest sztuczna inteligencja i ochrona osób starszych w świetle badań europejskich. W naszych społeczeństwach osób starszych przybywa, a w UE jest coraz silniejszy trend zwiększenia ochrony prawnej seniorów, bo stają się oni ofiarami przestępstw. Nasze badania doskonale wpisują się więc w tą europejska dyskusję – mówi koordynator projektu „Polish-Hungarian Research Platform”.

 

W trakcie dyskusji zostaną zaprezentowane badania czterech zespołów, które były prowadzone przez kilka miesięcy. W każdym zespole jest po trzech naukowców z Polski i trzech z Węgier, którzy regularnie się spotykali i wymieniali swoimi doświadczeniami. Głównym efektem tych badań będą konkretne postulaty rozwiązań legislacyjnych skierowane do ustawodawców z Węgier, Polski i Europy. W przypadku osób starszych będą to konkretne postulaty zmian prawa cywilnego, karnego, które roztoczą lepszą ochronę dla seniorów.

 

Konferencja rozpocznie się 21 listopada o godz. 9.00. Pełną agendę konferencji oraz link do transmisji on-line można znaleźć na stronie www.isconferences.eu.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online