Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do II edycji Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

2022-09-05

PRACOWNIA LIDERÓW PRAWA JUNIOR to nowoczesna forma kształcenia przyszłych państwowych elit zaadresowana do niepełnoletnich i pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach zjazdów szkoleniowych uczestnicy pod okiem znanych specjalistów z najbardziej renomowanych polskich uczelni, jak również praktyków z obszaru służby publicznej będą mieli okazję nabywać wiedzę i poszerzać swoje kompetencje z zakresu takich dziedzin, jak: prawo, politologia, socjologia czy stosunki międzynarodowe.

 

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne, zaś dla najlepszych absolwentów przewidziane są atrakcyjne, płatne staże w instytucjach o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania państwa.

 

I etap rekrutacji polega na wypełnieniu formularza do 23 września 2022 r.

 

II etap rekrutacji polega na przesłaniu prezentacji audio-video do 2 października 2022 r.

 

Lista tematów 5 min. prezentacji audio-video (autor wybiera tylko jeden z tematów):

 

  • Opisz rolę i znaczenie młodzieżowych rad. W jakim kierunku powinien zmierzać ich rozwój?
  • Scharakteryzuj zasadę trójpodziału władzy oraz zasadę legalizmu
  • Przedstaw wpływ Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na jakość prawa w Polsce.

 

Formularze rekrutacyjne oraz szczegóły programu znajdują się na stronie: https://plpjunior.iws.gov.pl/

 

 

qq online qq online qq online qq online