Zaproszenie na Interdisciplinary Summer School on Religious Freedom

2020-07-13

W dniach 20-23 lipca 2020 r. odbędzie się Interdisciplinary Summer School on Religious Freedom (Interdyscyplinarna Szkoła Letnia o Wolności Religijnej) w formie on-line. Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach projektu badawczego pt. „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, a który jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Zgłoszenia uczestnictwa biernego należy przesłać na adres e-mail: religiousfreedom@iws.gov.pl do dnia 15 lipca 2020 r.

 

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym konieczne jest otrzymanie potwierdzenia ze strony Organizatora o skutecznym zapisie na listę uczestnictwa biernego.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

 

 

qq online qq online qq online qq online